Szukaj

Regulamin Voucherów Podarunkowych

Regulamin Voucher Podarunkowy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Voucherów Podarunkowych
 2. 2. Sprzedawcą jest CPRC EWA BERNACIAK, NIP 725 139 07 69 , REGON 381746626 , 90-553 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika, nr 64A, lok. 29.
 3. Podczas zakupu Vouchera obowiązuje darmowa wysyłka

WARUNKI OGÓLNE

 1. 1. Kupując Voucher Nabywca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go i będzie stosował się do jego postanowień.
 2. 2. Voucher może być realizowany wyłącznie na stronie www.perilla.pl / www.caprice.com.pl
 3. 3. Voucher wysyłany jest do klienta drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia w postaci grafiki z indywidualnym kodem promocyjnym do wpisania na stronie podczas składania zamówienia na produkty. 
 4. 4. Voucher nie podlega zwrotowi lub/i wymianie na gotówkę.
 5. 5. Voucher wykorzystany może być jednorazowo bez możliwości podziału jego wartości na więcej niż jedno zamówienie.
 6. 6. Poszczególny Voucher posiada swój indywidualny kod weryfikacyjny.
 7. 7. Po przekazaniu Vouchera Nabywcy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jego utracenie lub uszkodzenia.
 8. 8. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest większa niż wartość Vouchera, Nabywca produktów oferowanych na www.perilla.pl / www.caprice.com.pl zobowiązuje się do dokonania dopłaty tej różnicy poprzez formę płatności dostępną na stronie sklepu.
 9. 9. Organizator ma prawo odmówić realizacji Vouchera w przypadku, gdy upłynął jego termin ważności.
 10. 10. Voucher łączy się z innymi promocjami dostępnymi na stronie www.perilla.pl / www.caprice.com.pl .
 11. 11. Voucher można zakupić jedynie do określonej kwoty: 500zł (pięćset złoty), 200zł (dwieście złoty), 100zł (sto złoty). W przypadku nabycia więcej niż jednego Vouchera ich wartości można sumować podczas zamawiania produktów.
 12. 12. W przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż wartość Vouchera, różnica nie podlega zwrotowi.
 13. 13. Voucher wystawiany jest na „Okaziciela”, Nabywca może w związku z tym przekazać lub podarować Voucher innej osobie.

    WAŻNOŚĆ VOUCHERA

 1. 1. Voucher ważny jest przez 1 rok od momentu przekazania na maila Kodu uprawniającego do zniżki.
 2. 2. Okres ważności Vouchera nie podlega wydłużeniu.

        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.perilla.pl / www.caprice.com.pl
 2. 2. Regulamin opublikowano w dniu 18.12.2018r.
 3. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy on praw Nabywcy. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej www.perilla.pl / www.caprice.com.pl. Wszelkich informacji dodatkowych można się dowiadywać pod adresem mailowym caprice@caprice.com.pl .
 4. 3. Za przechowywanie danych osobowych odpowiada CPRC EWA BERNACIAK, NIP 725 139 07 69 , REGON 381746626 , 90-553 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika, nr 64A, lok. 29.
 5. 4. Obowiązuje Polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt